ĐẶT VÉ TÀU TRỰC TUYẾN

ĐẶT VÉ TÀU TRỰC TUYẾN

1     Đặt chỗ tự chọn

1.1  Truy cập chức năng đặt chỗ tự chọn

1.2  Đặt chỗ tự chọn

1.3  Chọn chỗ, đưa vào giỏ vé và xem chi tiết các chỗ đã chọn

1.4  Xác định cặp vé khứ hồi

1.5  Cập nhật thông tin người đi tàu

1.6  In phiếu đặt chỗ

2     Đặt chỗ tự động

2.1  Truy cập vào chức năng đặt chỗ tự động

2.2  Đặt chỗ tự động

3     Danh sách phiếu đặt chỗ

3.1  Tra cứu danh sách phiếu đặt chỗ đã đặt

3.2  Xem chi tiết phiếu đặt chỗ

3.3  Hủy chỗ, phiếu đặt chỗ

3.4  Thay đổi phương thức thanh toán, nơi nhận vé

3.5  In lại phiếu đặt chỗ

1     Đặt chỗ tự chọn

        Mục đích: Chức năng này hướng dẫn khách hàng thực hiện đặt vé tàu qua mạng.

        Các bước khách hàng thực hiện đặt vé tàu bao gồm:

o   Bước 1: Login vào website và chọn chức năng “Đặt chỗ tự chọn”.

o   Bước 2: Nhập các thông tin cần tìm và chọn “Tra cứu”.

o   Bước 3: Chọn chỗ và đưa vào giỏ vé, xem chi tiết các chỗ đã chọn.

o   Bước 4: Xác định cặp vé khứ hồi (nếu khách hàng có đặt vé khứ hồi).

o   Bước 5: Đặt chỗ

§  Cập nhật thông tin người đi tàu.

§  Hoàn tất phiếu đặt chỗ.

o   Bước 6: In phiếu đặt chỗ.

1.1  Truy cập chức năng đặt chỗ tự chọn

Bước 1: Để đặt chỗ, khách hàng phải có tài khoản đăng ký trên website www.vetau.com.vn. Nếu chưa có, khách hàng nhấn vào link [Đăng ký] để tạo tài khoản.

Bước 2: Truy cập vào chức năng đặt chỗ

        Nhập [Tên đăng nhập] và [Mật khẩu] để đăng nhập vào hệ thống.

        Chọn menu [Mua vé trực tuyến]à [Đặt chỗ].

        Trường hợp chưa đăng nhập vào hệ thống nhưng chọn chức năng Đặt chỗ, hệ thống sẽ yêu cầu đăng nhập.

1.2  Đặt chỗ tự chọn

        Nhập vào thông tin tra cứu trên khung [Thông tin đặt chỗ], các thông tin bao gồm:

o   Chiều đi: Chọn tìm kiếm theo [Một chiều] hay [Khứ hồi]

o   Ga đi: Chọn ga đi từ danh sách ga

o   Ga đến: Chọn ga đến từ danh sách ga

o   Ngày đi: Chọn ngày đi

o   Mác tàu:

§  Nếu muốn tìm nhiều mác tàu đi thì để trống thông tin này.

§  Nếu biết chính xác mác tàu đi, thì chọn mác tàu cụ thể để tìm kiếm, khi đó kết quả trả về sẽ nhanh hơn.

o   Ngày về (vé khứ hồi): chọn ngày về.

        Sau khi nhập đầy đủ thông tin tìm kiếm, nhấn nút [Tra cứu], hệ thống sẽ tìm kiếm và trả kết quả thông tin chuyến tàu.

         [Thông tin chuyến tàu] trên lưới kết quả trả về được nhóm theo số lượng chỗ còn trống theo từng mác tàu và loại chỗ, bao gồm các thông tin sau:

o   Mác tàu, Ga đi, Ngày đi, Giờ đi, Ga đến, Ngày đến, Giờ đến

o   Loại chỗ: ghế cứng, ghế điều hòa,…

o   Số chỗ trống: Số chỗ còn trống theo mác tàu và loại chỗ. Đây là số lượng chỗ khách hàng có thể đặt.

o   Đang giao dịch: Số chỗ bị khóa do khách hàng đã chọn hoặc nhân viên đường sắt đang cập nhật thông tin.

1.3  Chọn chỗ, đưa vào giỏ vé và xem chi tiết các chỗ đã chọn

        Sau khi tra cứu, trên lưới [Thông tin chuyến tàu], khách hàng click vào nút […] trên dòng thông tin Mác tàu muốn đi để xem chi tiết các chỗ còn trống của mác tàu đó. (Lưu ý lựa chọn Mác tàu có thời gian khởi hành, loại chỗ và số chỗ còn trống phù hợp với yêu cầu.)

o   Khi đó, danh sách chi tiết các chỗ sẽ được hiển thị trên lưới [Thông tin chuyến tàu] và [Thông tin chuyến tàu về] (cho lượt về của vé khứ hồi). Thông tin chi tiết bao gồm: Mác tàu, Toa số, Khoang số, Chỗ số, Loại chỗ, Giá vé (Giá vé gốc chưa có khuyến mãi).

        Khách hàng click chọn các chỗ cần đặt, sau đó nhập chuỗi ký tự xác thực và nhấn nút [Chọn vé]. Khi đó đồng hồ thời gian đặt chỗ sẽ được đếm kể từ khi vé đầu tiên được chọn. Nếu hết thời gian này khách hàng chưa hoàn tất quy trình đặt chỗ, hệ thống sẽ thông báo xóa các chỗ đã chọn của khách hàng. Khi đó, khách hàng phải lập lại quy trình tìm kiếm và đặt chỗ.

        Sau khi hoàn tất quy trình chọn chỗ, danh sách các chỗ được chọn sẽ hiển thị trên lưới. Người dùng nhấn lệnh [Đặt chỗ] để chuyển sang bước tiếp theo:

o   Xác định cặp vé khứ hồi (đặt chỗ khứ hồi)

o   Cập nhật thông tin người đi tàu (đặt chỗ 1 chiều).

        Chú ý:

o   Trên một phiếu đặt chỗ, khách hàng chỉ được phép chọn các chỗ có cùng mác tàu đi và các chỗ có cùng mác tàu về. Nếu người dùng chọn chỗ trên nhiều mác tàu, hệ thống sẽ không đưa vé đó vào giỏ vé.

1.4  Xác định cặp vé khứ hồi

        Mặc định, hệ thống tự động xác định cặp vé khứ hồi và cho phép khách hàng chỉnh sửa lại.

o   Các thông tin chi tiết bao gồm: Cặp vé, Mác tàu, Ngày đi, Ga đi, Ga đến, Toa số, Chỗ số, Số tiền.

        Để bỏ vé ra khỏi giỏ vé, người dùng click chọn [Bỏ] trên dòng thông tin vé, khi đó, hệ thống sẽ tự động xác định lại cặp vé khứ hồi.

        Người dùng nhấn lệnh [Đặt chỗ] để chuyển sang bước tiếp theo

1.5  Cập nhật thông tin người đi tàu

        Tại màn hình cập nhật thông tin người đi tàu, khách hàng nhập các thông tin sau:

o   Chọn phương thức thanh toán, nơi nhận vé.

o   Chọn đối tượng đi tàu.

o   Nhập thông tin người đi tàu, Loại giấy tờ, Số giấy tờ, Đối tượng đi tàu.

        Tùy theo phương thức thanh toán và đối tượng đi tàu chương trình sẽ tự động tính giảm giá cho khách hàng. Số tiền hiển thị trên màn hình là số tiền khách hàng phải trả sau khi được giảm giá.

        Tại màn hình cập nhật thông tin người đi tàu, khi người dùng nhấn vào nút [Bỏ] sẽ bỏ một vé (vé 1 chiều) hoặc cặp vé (vé khứ hồi) ra khỏi giỏ vé.

        Sau khi nhập đầy đủ thông tin người đi tàu, khách hàng nhấn lệnh [Đặt chỗ] để hoàn tất quy trình đặt chỗ. Khi đó, hệ thống sẽ gửi mail thông báo đặt chỗ thành công cho khách hàng.

1.6  In phiếu đặt chỗ

        Khi hoàn tất quy trình đặt chỗ, lệnh [In PDC] sẽ xuất hiện. Khách hàng nhấn lệnh [In PDC] để in phiếu đặt chỗ. Thông tin phiếu đặt chỗ như sau:

2     Đặt chỗ tự động

        Mục đích: Chức năng này dùng cho phép khách hàng chọn chỗ tự động trên website.

        Hành khách thực hiện đặt vé tàu qua mạng bao gồm các bước sau:

o   Bước 1: Login vào website và chọn chức năng “đặt vé tự động”

o   Bước 2: Nhập các thông tin cần tìm và chọn “Tra cứu”.

o   Bước 3: Xác định cặp vé khứ hồi (nếu khách hàng có đặt vé khứ hồi).

o   Bước 4: Đặt chỗ

§  Cập nhật thông tin người đi tàu.

§  Hoàn tất phiếu đặt chỗ.

o   Bước 5: In phiếu đặt chỗ.

        Ghi chú: Bước 3, 4 tham khảo mục “Đặt chỗ tự chọn”.

2.1  Truy cập vào chức năng đặt chỗ tự động

 

2.2  Đặt chỗ tự động

        Chiều đi: Chọn tìm kiếm theo [Một chiều] hay [Khứ hồi].

        Ga đi: Chọn ga đi từ danh sách ga.

        Ga đến: Chọn ga đến từ danh sách ga.

        Ngày đi: Chọn ngày đi.

        Mác tàu đi:

o   Chọn mác tàu đi nếu biết thông tin chính xác mác tàu cần đi.

o   Nếu không biết rõ thông tin mác tàu cần đi thì để trống thông tin này.

        Thời gian đi: Chọn thời gian lên tàu (khoảng tìm kiếm từ giờ đến giờ).

        Nhóm chỗ đi:

o   Chọn nhóm chỗ đi nếu biết thông tin chính xác nhóm chỗ cần đi.

o   Nếu không biết rõ thông tin nhóm chỗ cần đi thì để trống thông tin này.

        Ngày về: Chọn ngày về.

        Mác tàu về (chỉ chọn khi mua vé khứ hồi):

o   Chọn mác tàu về nếu biết rõ thông tin mác tàu về.

o   Nếu không biết rõ thông tin mác tàu về thì để trống thông tin này.

        Thời gian về (chỉ chọn khi mua vé khứ hồi): Chọn thời gian lên tàu chiều về (khoảng tìm kiếm từ giờ đến giờ).

        Nhóm chỗ về (chỉ chọn khi mua vé khứ hồi):

o   Chọn nhóm chỗ về khi biết rõ thông tin về nhóm chỗ chiều về.

o   Nếu không biết rõ thông tin nhóm chỗ về, để trống thông tin này.

        Số lượng: Số lượng vé cần đặt mua cho một chiều đi.

        Xác nhận: Nhập ký tự xác nhận.

        Lưu ý: Sau khi hành khách bấm vào nút “tra cứu”, hệ thống sẽ tự động tìm vé còn trống cho khách hàng và sẽ tạm thời chiếm dụng những vé đó. Nếu quá thời gian qui định, hành khách không điền đầy đủ thông tin xác nhận vé ở các bước 3, 4 thì hệ thống sẽ thu hồi lại vé đang bị chiếm dụng.

3     Danh sách phiếu đặt chỗ

        Mục đích: Chức năng này cho phép khách hàng xem danh sách các phiếu đặt chỗ của mình. Để xem danh sách phiếu đặt chỗ, trên menu [Đặt chỗ] khách hàng chọn chức năng [Danh sách phiếu đặt chỗ].

 

3.1  Tra cứu danh sách phiếu đặt chỗ đã đặt

        Người dùng chọn thời gian đặt chỗ từ ngày – đến ngày và nhấn lệnh [Tìm kiếm]. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin các phiếu đặt chỗ của khách hàng thỏa điều kiện tìm kiếm.

        Danh sách phiếu đặt chỗ bao gồm các thông tin sau:

o   Số PDC (phiếu đặt chỗ), Ngày đặt chỗ.

o   Ngày hết hiệu lực: Ngày hết hiệu lực, nếu sau ngày này nhưng khách hàng chưa thanh toán hệ thống sẽ tự động hủy phiếu đặt chỗ.

o   Hình thức thanh toán, Nơi nhận vé, Tổng số chỗ, Tổng số tiền

o   Trạng thái: trạng thái của phiếu đặt chỗ:

§  Đã đặt chỗ: hoàn tất quy trình đặt chỗ và chưa thực hiện thanh toán.

§  Đã thanh toán: đã thanh toán tiền vé.

§  Đã xuất vé: đã đến ga nhận vé.

3.2  Xem chi tiết phiếu đặt chỗ

        Nhấn vào nút lệnh […] để xem chi tiết phiếu đặt chỗ, thông tin chi tiết như sau:

3.3  Hủy chỗ, phiếu đặt chỗ

        Để xóa 1 phiếu đặt chỗ, nhấn lệnh [Bỏ] trên lưới [Thông tin phiếu đặt chỗ]. Khi đó hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ nhỏ để khách hàng xác nhận mật khẩu giao dịch.

        Để xóa 1 chỗ trên phiếu đặt chỗ, khách hàng nhấn lệnh bỏ trên lưới [Thông tin chỗ đã đặt]. Hệ thống cũng sẽ yêu cầu khách hàng xác nhận mật khẩu giao dịch.

        Lưu ý: Khách hàng chỉ có thể xóa chỗ trên phiếu đặt chỗ, xóa phiếu đặt chỗ khi phiếu đặt chỗ chưa được thanh toán hoặc xuất vé. Tức phiếu đặt chỗ có trạng thái [Đã đặt chỗ]

3.4  Thay đổi phương thức thanh toán, nơi nhận vé

        Để cập nhật phương thức thanh toán, nơi nhận vé: chọn lại phương thức thanh toán, nơi nhận vé, sau đó nhấn lệnh [Cập nhật hình thức thanh toán]

        Lưu ý: Khách hàng chỉ có thể cập nhật phương thức thanh toán và nơi nhận vé khi phiếu đặt chỗ chưa được thanh toán hoặc xuất vé. Tức phiếu đặt chỗ có trạng thái [Đã đặt chỗ]

3.5  In lại phiếu đặt chỗ

        Để in Phiếu đặt chỗ, khách hàng nhấn lệnh [In PDC].