KHUYẾN CÁO HÀNH KHÁCH ĐI TÀU

Thực hiện nghiêm kiểm soát dịch bệnh của Bộ Y tế, đề nghị Quý khách thực hiện việc khai báo y tế điện tử bắt buộc trước khi đi tàu

Với hành khách đến ga Sài Gòn cần lấy thêm mẫu xét nghiệm covid-19 (chi tiết)

Trân trọng cảm ơn!.